Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Verbindingen

Ecologische en Recreatieve Verbindingen

 

Het Zwarte Brugske

Ook weer een project, dat van de bewoners komt. De Leefbaarheidsgroep Bergharen kent een zeer actieve wandelwerkgroep. Samen met Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben zij een onderzoek gedaan naar historische wandelpaden in en om Bergharen.
ZwarteBrugskeOp basis daarvan zijn 10 knelpunten benoemd die met prioriteit zouden moeten worden opgelost. Als dat lukt, ontstaan ineens een groot aantal varianten om te kunnen wandelen rondom Bergharen.
Een aantal knelpunten is door Geldersch Landschap opgelost. Zo is het z.g. Zwarte Brugske opgeknapt en is een pad in de richting Horsen/Appeltern geopend dat daarop aansluit.

 

Hernen-Horssen

Een belangrijke schakel tussen Hernen en Horssen

Geldersch Landschap bezit het Kasteel Hernen en veel landerijen er omheen. Deze landerijen bestaan uit een afwisseling van bossen, lanen en weilandjes. Op de weilandjes grazen in de zomer de Brandrode runderen.
Er is een fijnmazig patroon van wandelpaden. In noordwestelijke richting liepen deze paden echter dood. Vanaf dat uiterste punt zie je over een weiland op ongeveer 150 m de Schaarsestraat, waarover je vervolgens – na een kort stukje over asfalt – weer rechtsaf het bos in kunt naar “het Zwarte Brugske” over de Nieuwe Wetering. Van daaruit kun je over de kade langs de Nieuwe Wetering opwandelen tot de buurtschap “De Aspert” in Horssen. Genoemde 150 m was echter de belemmering.

Inmiddels is over die 150 m van de betrokken eigenaar een strook van 4 m breed – langs de rietkraag van een oude Maasarm – gekocht. Een aftakking van die oude Maasarm moest eveneens worden overbrugd.

Bovendien zal een wandelpad worden aangelegd van de Aspert aan de Bergharensekant naar de Bergharensestraat aan de kant van Batenburg.

Nieuw is een verbinding van het Zwarte Brugske naar het oude protestantse kerkje aan de Veldsestraat in Bergharen. Daarvoor is door Geldersch Landschap onlangs een overeenkomst gesloten met de eigenaar van de tussenliggende grond.

Om die verbinding daadwerkelijk tot stand te brengen was ook hier een brug nodig over een watergang, waarmee ook die verbinding is gerealiseerd.

 

Ontsluiting vanuit dorpskern Bergharen

Geldersch Landschap heeft een overeenkomst gesloten met een grondeigenaar aan het doodlopend straatje, zijstraat van de Molenweg in Bergharen. Hierdoor wordt het mogelijk om vanuit de dorpskern van Bergharen het landgoed De Elzent te bereiken en via dat landgoed op terreinen van Geldersch Landschap de wandeling in diverse richtingen voort te zetten.

 

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant