Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Slot Doddendaal

doddend-2
Voor het eerst wordt Doddendael genoemd in 1332. Veelal wordt daarom aangenomen dat het Huis Doddendael werd gebouwd rond de jaren dertig van de 14e eeuw en dat het slot is vernoemd naar de lisdodden die rijkelijk in de drassige omgeving voorkwamen. Doddendael werd beschreven als “borch, huys ende hoff tot Ewic”.

 

 

Het slot is al in het bezit van verschillende families geweest als de familie van Stepraedt het in 1489 koopt voor 4000 goudguldens (een goudgulden heeft de waarde van € 0,48). Deze familie houdt het slot met tussenpozen tot 1743 in haar bezit.

 

 

8In 1526 wordt Doddendael verkocht aan hertog Karel van Gelre, die het slot inzette als vesting.
De Nijmegenaren ondernamen per aak een plundertocht naar het slot en staken het in brand. In 1528 kocht familie van Stepraedt Slot Doddendael verbrand en wel weer terug.

 

 

Zij is met het herstel begonnen, maar in 1585 wordt het slot door de Spanjaarden bezet.

Prins Maurits herovert tijdens het Beleg van Nijmegen het slot weer en laat het in brand steken. Alleen de zware rompmuren blijven overeind.

 

 

 

 

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant