Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

Kasteel Batenburg

batenb-1

Motte-burcht

Het kasteel Batenburg was ooit één van de machtigste burchten in Gelderland. De geschiedenis van de burcht gaat ver terug.

Het begon met een motte-burcht, d.w.z. een houten toren op een kunstmatig opgeworpen heuvel. In de twaalfde eeuw werd de houten toren vervangen door een turfstenen exemplaar.
De ronde vorm die ook nu nog in de ruïne te herkennen valt, ontstond in de veertiende eeuw, toen de top van de motte werd afgegraven en de rest werd ommuurd.

In de loop van de tijd werd de burcht vele malen ingenomen en verwoest. In 1503 door hertog Karel van Gelre en tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de Spanjaarden.
Het kasteel werd weer opgebouwd door de graven van Horne en het werd verfraaid. Volgens beschrijvingen uit het midden van de zeventiende eeuw was kasteel Batenburg het mooiste kasteel van Gelderland, maar het was ook duur in onderhoud.

batenb-2

 

Kasteelbrand

In 1701 kwam het kasteel in handen van de Duitse vorst van Bentheim, die er zelf niet ging wonen. Door slecht onderhoud trad verval in.
Van het kasteel bleef weinig over toen terugtrekkende Franse troepen het in 1794 in brand staken. De vorst van Bentheim liet het niet herbouwen en langzaam veranderde het in een ruïne.In de negentiende eeuw werd het als steengroeve gebruikt.

 

Kasteelruïne

Na de tweede wereldoorlog werd de ruïne met alle landerijen van de heerlijkheid Batenburg door de Nederlandse staat onteigend.
In 1953 werd de ruïne voor 1 gulden overgedragen aan de Stichting “Vrienden der Geldersche Kasteelen”. Tussen 1985 en 1992 zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd om de ruïne voor verder verval te behoeden.

Het meest opvallende aan de ruïne zijn de Bronkhorster toren en de ingangspartij (zie foto’s). Van de twee overgebleven kelders is er één grondig gerestaureerd.
Slechts een paar keer per jaar – bij speciale gelegenheden – is het terrein van de ruïne toegankelijk voor het publiek.

Bij een Heerlijkheid hoorde vaak een molen. Zo ook bij Batenburg. De eigenaar van een Heerlijkheid had plichten: het onderhouden van dijken en watergangen, maar ook rechten. Alle boeren uit de omgeving moesten gebruik maken van de molen en die was daarom een bron van inkomsten.

Een andere bron van inkomsten was soms een eendenkooi. De eendenkooi in Batenburg wordt nog steeds in stand gehouden. Zie: Eendenkooi Batenburg.

(Bron: De route van de ridders.)

Liendense Waard

Bij Batenburg is een oude Maasarm uitgegraven om de rievier meer ruimte te geven en wateroverlast tegen te gaan. Hiermee is een mooi nieuw natuurgebied ontwikkeld (zie ‘Verbrede rivieren‘).

Hieronder een pentekening van Kasteel Batenburg in volle glorie:

KastBatenb

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant