Om te leren en bij te blijven

Kasteel Balgoy

Balgoy is samengesteld uit balg, wat slaat op drassige gronden, en ooi: streek in de bocht van een rivier.

Er moeten nog restanten van de funderingen van het Kasteel te vinden zijn aan de zuidrand van Wijchen, langs de weg richting Balgoy.

balg-1Het kasteel speelde een rol in de vaderlandse geschiedenis. Alva nam het in tijdens zijn beroemde veldtocht langs de Maas in 1568. Parma deed dat nog eens in 1588.

De Franssen verwoestten het kasteel in 1672. Een andere versie is dat ze het inmiddels vervallen kasteel in brand staken. Het kasteel verviel, omdat het na de Middeleeuwen nauwelijks nog werd bewoond.

In de 18de eeuw bouwde één van de vele eigenaren een fraai landhuis op de puinkegel van het oude kasteel. Het werd nauwelijks bewoond. In het begin van de 20e eeuw was het in een vervallen staat en werd afgebroken.

Dat was ook het geval met het buiten de omgrachting gebouwde koets- of bakhuis uit de 17e eeuw. Het stortte in 1979 in. Het feit dat we toch nog best veel weten van het middeleeuwse kasteel van Balgoy is te danken aan Renaud, die in de jaren veertig van de vorige eeuw de fundamenten van het kasteel blootlegde.

Het kasteel van Balgoy moet een groot kasteel zijn geweest. Met een grote voorburcht en een stoere zaaltoren behoorde het kasteel tot de type van de compacte zaal-torenkastelen.
Het kasteel had veel weg van het kasteel Doornenburg.

Bron: http://www.balgoy.nl/geschiedenis.htm
Onlangs ontving ik een reactie van een Balgoyenaar. Het Kasteel zou noordelijk van de woning van de huidige grondbezitter hebben gestaan.

Er zouden nog funderingen aanwezig zijn. De betreffende eigenaar kreeg toestemming er zand over te gooien en er fruitbomen te planten. Wie weet is er in de toekomst weer belangstelling en geld om deze geschiedenis boven water (of eigenlijk ‘de grond’) te halen.

BalgKeent

Het Kasteel lag oorspronkelijk aan de Maas. De ronding van het groen lijkt op de ronding van een kaart uit de 11e eeuw. Op die kaart (zie onderstaand) zie je de Maasloop in de afgelopen eeuwen.

De oudste Maasloop wordt breed gearceerd weergegeven (aanduiding I). De kromming lijkt op de ronde boog die het groen op deze kaart langs de Balgoyse wetering maakt.

Maasloop-1855De wat dunnere lijnen geven een latere loop van de rivier aan (aanduiding II). Die delen – de Loonse Waard aan de noordzijde van de rivier en het natuurgebied rond Keent aan de zuidkant – worden nu weer deels uitgegeraven in het kader van natuurontwikkeling en ‘Verbrede rivieren’.

De huidige Maasloop wordt aangegeven met de stippellijn (aanduiding III).

Het Kasteel zal dan vermoedelijk aan de kant van Balgoy hebben gestaan, zo ongeveer tegenover het voormalige plaatsje Woord.

Nog niet zo lang geleden is er een prent gevonden van het Kasteel – zie onderstaand artikel in de Gelderlander van 2009:

BALGOIJ – Het kasteel van Balgoij is opnieuw ontdekt. Een afbeelding waarvan niemand wist dat hij bestond, is gevonden door Bert Kolkman, een liefhebber van historische topografie.
Van het kasteel waren tot voor kort alleen afbeeldingen bekend als ruïne. Het werd verwoest in 1672. Het Slot te Balgoijen’ is rond 1725 getekend door Amsterdammer Jacobus Stellingwerf.


Balg-Kast-prent

Kolkman vond de tekening in een van de dozen die hij vijftien jaar geleden aantrof in de bibliotheek van Rotterdam.
Van Haren wist de ontdekking op waarde te schatten omdat hij op de hoogte was van het ontbreken van tekeningen van het kasteel in volle glorie.
Hij noemt de tekening ‘van onschatbare waarde’.

  • A  A  A  A