Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

De Heerlijkheden

Land van de acht Heerlijkheden

Werkgroep

hern2Er is een werkgroep Cultuurhistorie Oostelijk Rivierengebied. Cultuurhistoricus Wim Kattenberg is daar een enthousiaste trekker van. Eerder is al een fietsroute “de Route van de Ridders” door hen uitgestippeld.

Zij hadden al langer het idee om een project op te zetten, waardoor bewoners en bezoekers van het gebied de gelegenheid zouden krijgen om te leren en te genieten van het cultuurhistorische erfgoed van het Land van Maas en Waal.
Hun idee is om dat te doen aan de hand van de Heerlijkheden in het gebied.

In de middeleeuwen werd het Land van Maas en Waal door adellijke “heren” bestuurd vanuit de kastelen en kerken in het gebied. Deze waren gebouwd bij reeds lang bestaande kleine nederzettingen.

Om het gebied economisch te kunnen ontwikkelen werden wegen en dijken aangelegd en gronden ontgonnen. Voor een betere afwatering werden weteringen gegraven en sluizen aangelegd. Het aantal boeren nam gestaag toe en de dorpen breidden zich uit.
Als je goed kijkt is veel hiervan nu nog terug te zien in het huidige landschap.

 

De acht Heerlijkheden

In het gebied waren acht van deze Heerlijkheden t.w.:

krt-geh1.  Kasteel Wijchen

2.  Huize Leur

4.  Kasteel Hernen

5.  Kasteel Batenburg

6.  Kasteel Appeltern

7.  Landgoed Horssen

8.  Slot Doddendael

In veel gevallen zijn de kastelen of kerken nog volledig te bezichtigen, in andere gevallen getuigt een ruïne of een verhoging in het landschap nog van een rijke geschiedenis.

Samen met een enthousiaste groep plaatselijke initiatiefnemers heeft de projectleider van het project “Stappen in de Toekomst” nu een plan ontwikkeld om op aantrekkelijke wijze aan bewoners, recreanten en scholieren deze rijke cultuurhistorie te presenteren en de sporen ervan in het landschap te laten ontdekken.

 

Informatiezuilen

Op elk van de acht historische locaties wordt het eigen verhaal in beeld gebracht en verteld door middel van informatiezuilen, die gerealiseerd worden in samenwerking met plaatselijke (horeca)-ondernemers.
Op een drietal locaties die zich daar goed voor lenen, worden kleine wisseltentoonstellingen gerealiseerd en bij het prachtige kerkje Leur is in een historisch pand een bezoekers- en informatiecentrum geprojecteerd.

 

Fiets- en wandelpaden

De verbinding tussen deze 8 locaties wordt gelegd door een netwerk van fiets- en wandelpaden die op landschappelijk bijzondere plekken worden voorzien van uitkijkposten, waar men zittend aan een picnicktafel wat langer het landschap op zich in kan laten werken.
Basis voor deze routes is de al bestaande Route van de Ridders.

 

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant