Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

Natuurontwikkeling

In het Land van Maas en Waal vonden enkele deelprojecten in landschaps- en natuurontwikkeling plaats die in elkaar grepen en elkaar versterkten:

  • ‘Stappen in de Toekomst’ van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen
  • Werken aan herstel Kerkepaden door wandelgroepen Bergharen en Horssen
  • Landschapsontwikkelingsplan(LOP) van de Gemeenten Wijchen, Druten en Beuningen
  • Aandacht voor de acht Heerlijkheden door de werkgroep Cultuurhistorie Oostelijk Rivierengebied
  • De Ecologische Hoofdstructuur en de Ecologische Verbindingszone Heumen Horssen
  • ‘Ruimte voor de rivier’ van Rijkswaterstaat.

Helaas kwam CDA’er Henk Bleker als staatssecretaris op Landbouw te zitten en vanaf dat moment kwam de klad er in (verbleekte het programma). Slechts een kwart van die plannen werd uitgevoerd.
Nu door de stikstofcrisis de wal het schip gaat keren, is er kans op verdere verwezenlijking van die eerdere plannen.

Ecologische Verbindingszone Heumen-Horssen

NweWeterrDit is onderdeel van een landelijk project. Geldersch landschap koopt grond aan om dat doel te bereiken. Soms gaat het om maar kleine snippers, maar wel heel waardevol, zoals een oude rivierloop. Samen met bestaande terreinen van Geldersch Landschap vormen de nieuwe aankopen in de nabije toekomst een ecologische structuur die van oost naar west door het hele Land van Maas en Waal loopt. Een gebied van ongeveer 35 kilometer tussen Heumen en Horssen.

Land van de acht Heerlijkheden

In de middeleeuwen werd het Land van Maas en Waal door adellijke “heren” bestuurd vanuit de kastelen en kerken. Er werden wegen en dijken aangelegd en voor de afwatering werden weteringen gegraven. Die rijke geschiedenis gaat weer verteld worden.

Landschappelijke en recreatieve verbindingen

In het gebied rondom Hernen, Bergharen en Horssen worden wandel- en fietspaden verweven tot een fijnmazig netwerk

Verbrede rivieren

Bij Batenburg, in de Loonse Waard bij Balgoy en aan de overkant bij Keent zijn gebieden ontwikkeld voor natuur en recreatieve doeleinden. Daarbij is ruimte gecreëerd voor de rivier de Maas om bij hoogwater voor opvang te kunnen dienen.

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant