Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Structuurvisie Grave

De projectplannen voor o.a. herinrichting van het Visioterrein

Met de vrijgekomen ruimte zal gepoogd worden de oude vestingwerken weer – voor zover mogelijk – zichtbaar te maken. Verder wordt een oplossing gezocht voor het probleem St. Elisabethstraat. Het betreft een provinciale weg die door de stad loopt, met veel sluipverkeer van de A73 naar de A50.

Vooral het vrachtverkeer kiest de St. Elisabethstraat en zorgt voor veel overlast. Het overige verkeer kiest ook wel voor de route Esterveldlaan-Stoofweg. Er is geen goede oost-west-verbinding voor het verkeer vanaf de A73 of de A77, men vermijdt kennelijk het kruispunt Bankhoef met dagelijkse filemeldingen en het succesvolle eethuis ‘De Elft’ trekt vrachtverkeer aan.

Structuurvisie Gemeente Grave 2025

In een eerder scenario stond een fiets/wandelbrug over de Raam getekend, die vervolgde in een route door de Hampoort. Een mooie route om vanuit de Stoof naar de stad te wandelen of fietsen.
In de structuurvisie van Bureau West 8 is die brug verdwenen (zie maquette onder aan de pagina). Nu is er een brug getekend naar een te creëren ravelijn, te beginnen tussen de St. Elisabethstraat en de woning aan de stadzijde van de Raam. Daar heeft de brug alleen een symbolische functie of is geschikt om een klein kuierrondje te maken, maar hij is niet echt functioneel.

Ik zou het geweldig vinden als die brug weer in het plan terugkomt. Misschien dan iets meer in oostelijke richting om ook een opening naar de nieuwe Bredeschool mogelijk te maken. Zie intekening in bovenstaande schets.

Mee eens? Stuur je mening naar: vestingvisie@grave.nl.

Onderaan deze pagina zijn de officiële documenten te downloaden.

Maquette van Bureau West 8 met hun visie op Grave:

wapencuijck
9.  Structuurvisie Gemeente Grave 2025 Deel A. Visie

8.  Structuurvisie Gemeente Grave 2025 Deel B. Toelichting

7.   studiekamer-impuls-grave-vesting-eindrapport

6.   structuurvisie-gemeente-grave-ruimtelijke-strategie

5.   herontwikkeling-visioterrein-scenario-raampark

4.   herontwikkeling-visioterrein-scenario-vestingpark

3.   herontwikkeling-visioterrein-scenario-stadspark

2.   herontwikkeling-visioterrein-analyse-westelijk-terreingedeelte

1.    visie-werkenaandevesting

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant