Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Stuw en sluizen

stuwsluis

De stuw in Grave is de enige in Nederland, gecombineerd met een verkeersbrug. En er is uiteraard een sluis aanwezig. Het complex is in 1929 gerealiseerd. De aanleg van de stuw was onderdeel van een plan om de Maas beter beheersbaar en bevaarbaar te houden.

De Maas

De Maas is 950 kilometer lang. Hij begint in Frankrijk bij Pouilly-en-Bassigny op het Plateau van Langresen en voert door België naar Nederland. De bron ligt op een hoogte van ongeveer 400 meter. De Maas is een regenrivier en de waterstand is dus sterk afhankelijk van de hoeveelheid regen die er valt. Het betekent soms een teveel aan water en op andere momenten een te lage waterstand.

De rivier werd op enkele plaatsen recht getrokken, de dijken werden opgehoogd en er werden stuwen gebouwd, naast Grave bij: Borgharen, Linnen, Roermond, Belveld en Sambeek.
Rond 1936 werd er ook nog een stuw bij Lith gebouwd. Er zijn dus 7 stuwen in de Maas aangebracht.

De Stuw

gravestuw


De stuw van Grave heeft twee doorstroom- c.q. doorvaartopeningen. Deze openingen worden door twintig jukken met daarin 60 schotten of schuiven afgesloten. De jukken zijn draaibaar onderaan de brug opgehangen.
In ieder juk zijn drie schuiven boven elkaar geplaatst, die al naar gelang de afvoer van de rivier, verwijderd of geplaatst kunnen worden.  Hierdoor wordt de doorstroomopening groter of kleiner. Iedere schuif is goed voor ongeveer 20 kubieke meter water meer of minder afvoer.

Bij zeer geringe afvoer worden alle 60 schuiven geplaatst en bij een afvoer vanaf ongeveer 1.000 kubieke meter water per seconde worden alle schuiven verwijderd. Dan worden de jukken met speciaal daarvoor ontworpen kraanwagens tegen de onderkant van de brug vastgezet. Het water kan nu vrij afstromen en de scheepvaart kan van de stuwopeningen gebruik maken.
stuwvistrap
Vistrap

Vistrap

Aan de zuidkant van de stuw is een vistrap aangelegd

Sluizen


Als de stuw in gebruik is (wat meestal het geval is) moet de scheepvaart door de sluis. In 1974 is een tweede sluis gebouwd.  De nieuwe sluis is 142 meter lang en 16 meter breed.  De oude sluis is nog aanwezig, maar wordt niet meer gebruikt.

In 1993 is de elektrische installatie van sluis en stuw aangepast en is het bedieningsgebouw ingericht als centrale bediening.

In 2006 is aan de Brabantse zijde van de Maas een vispassage aangelegd.

Waterkrachtcentrale

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid elektriciteit te winnen via het water dat de stuw tussen Grave en Heumen passeert. Een waterkrachtcentrale zou een goede aanvulling zijn op de al bestaande alternatieve bronnen voor energie. De centrale kan worden ingebouwd in de niet meer in gebruik zijnde sluis.

Het is inmiddels de vraag of dit doorgaat. In 2028 moeten het gehele complex worden gerenoveerd en de tijd tot die datum wordt steeds krapper.

Het Stuwongeluk

Eind december 2016 voer een Duits schip door de stuw. Het schip voer stroomafwaarts en dus in de hogere waterstand boven de sluis. De kapitein mistte de afslag naar de sluizen, doorkliefde de waarschuwingskabel en ging recht op de stuw af. Het schip sloeg een flink gat in de rechterstuw en viel vervolgens ongeveer twee meter naar omlaag om een honderdtal meters verder tot stilstand te komen.

De gevolgen waren ongedacht groot. Het waterpeil boven de sluis zakte in een dag zo’n twee meter en werd onbevaarbaar. En omdat de sluis bij Heumen continu openstaat en pas na uren werd gesloten zakte ook daar het waterpeil. Er kon niet meer gevaren worden, terwijl een veertigtal schepen vast kwamen te zitten in de Oosthaven in Nijmegen west.
Op meerdere plaatsen kwamen woonboten scheef te liggen, zodat deze niet meer bewoond konden worden.

stuwbrug
John S. Thompsonbrug

Bron: https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/sluis-en-stuw-bij-grave

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant