Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Poorten

Historisch Grave kende een drietal toegangspoorten, n.l. de Brugpoort tussen Halfbastion Blauwkop en Bastion Hartenaas, de Hampoort tussen de Bastions Hartenaas en Kasteele  en de Maaspoort nabij Halfbastion Bekaf. Via de Maaspoort kon men naar de overkant, naar Kroonwerk Fort Coehoorn en verder naar o.a. Nijmegen.

Op bovenstaande schets  onder 2 de plek van de Hampoort, onder 3 de plek  waar de Brugpoort was gesitueerd en bij nummer 4 bevond zich de Maaspoort. De Brugpoort en de Maaspoort zijn helaas niet bewaard gebleven. Van de Maaspoort is een replica gemaakt.
 

Brugpoort

Onderstaand een afbeelding van de verdwenen Brugpoort tussen Bastion Hartenaas en Halfbastion Blauwkop:
brugpoort

Op een schets uit 1586 is afgebeeld hoe de verdediging via Ravelijn, bruggen en poorten was vorm gegeven. Zie toegang via de Brugpoort:

 

Hampoort

De Hampoort is volledig bewaard gebleven en mooi gerestaureerd. Het is de trots van Grave. Zie onder:

hampoortvoorzijde

De Hampoort was gelegen tussen de Bastions Hartenaas en Kasteele.

In een oud deel van de Hampoort en een aangebouwd nieuw deel is het Graafs museum ondergebracht. Een ander deel is in gebruik als Gildekamer van de ‘Cloveniers of Schutterye tot Grave’.
 

Maaspoort

Van de Maaspoort is nu een replica gebouwd. Onlangs ontving ik een prent van een stadsgezicht van Grave, met daarop de Maaspoort:

Hieronder een gravure van de oude Maaspoort gezien vanuit de Stad:

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant