Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

De Mariakapel

Op de hoek Elftweg – St.Elisabeth staat een Mariakapel, met een beeltenis van Maria en haar eerstgeboren zoon Jezus.  Daarnaast wordt Johanna Hertogin van Brabant met dit monument  geëerd (zie het opschrift boven het beeld).

Mariakapel

Het oprichten van dit monument is niet omdat Johanna een bijzondere betekenis voor Grave heeft gehad, maar om de ligging van Grave aan de Oosterpoort van Brabant.
Er is een onderschrift, maar dat is niet meer volledig leesbaar. Op Wikipedia is de tekst te vinden:

Gegroet gij machtigste der vrouwen
die waakt aan Brabants Oosterpoort
Bescherm uw volk en al de Gouwen
in ‘t vaderland van Zuid tot Noord

En de volgende tekst:
Op Hemelvaartsdag 15 mei 1947 werd de kapel ingezegend door de bisschop van Den Bosch mgr. W. Mutsaerts. In de openingsrede sprak rector Bekkers, die later Mutsaerts zou opvolgen als bisschop, de hoop uit “dat Maria in de kapel aan de Oostelijke toegangspoort tot Brabant er voor moge waken dat vreemde ideologieën buiten de grenzen van dit goede land worden gehouden”.

De ritueelrijke opening, bijgewoond door o.a. de commissaris der koningin prof. dr. J.E. de Quay, afgevaardigden van de Diocesane KAB, het Brabants Studenten Gilde en van de vereniging Brabantia Nostra, was een voor die tijd typische uiting van het katholicisme in het zuiden van Nederland. 

De Maasbrug

Door de opening van de Maasbrug in 1929 was Grave de Oostelijke poort van Brabant geworden. De bouw van de Mariakapel werd geïnspireerd door een, via de radio op 30 April 1946 uitgezonden, preek van kapelaan Hermus van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch over het Mariabeeld dat waakt in het westen van Brabant aan de Moerdijk en Onze Zoete Lieve Vrouw die haar zorgen spreidt vanuit de Sint-Janskathedraal.

Na het horen van de preek trokken frater Rudolph van het Blindeninstituut in Grave, en Piet Pennings, voorzitter van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) onafhankelijk de conclusie dat ook in het oosten een Mariabeeld moest waken over de toegang tot de provincie.


Johanna van Brabant (1322-1406) werd in 1322 geboren in Brussel als oudste dochter van Jan III (1300-1355), hertog van Brabant, en Maria van Evreux (1303-1335). Door haar afkomst en de politieke spellen waarin ze verstrikt raakte, heeft ze veel betekend voor de grenzen van Brabant.
In 1336, toen ze veertien jaar oud was, trouwde Johanna met Willem IV (1307-1345), die graaf van Holland, Zeeland en Henegouwen was. Zij was als klein meisje al aan Willem uitgehuwelijkt, maar pas toen ze meerderjarig was verliet ze de hofhouding van haar vader.

Gravin van Luxemburg

Een aantal jaar na het overlijden van Willem IV verloofde Johanna zich met de toen nog minderjarige Wenceslaus van Luxemburg (1337-1383). Toen ze daadwerkelijk in het huwelijk traden, in 1351, werd Johanna gravin van Luxemburg, en later zelfs hertogin.
In datzelfde jaar stierf Johanna’s laatste broer, wat betekende dat er geen mannelijke erfgenamen waren voor het hertogdom Brabant. In 1356 werd Johanna, als oudste dochter van Jan III, officieel hertogin van Brabant.

Blijde Inkomste

Na haar benoeming als hertogin maakte Johanna een tour langs de Brabantse steden. Deze traditionele tocht heette een Blijde Inkomste. Tijdens deze reis ondertekenden de machthebber en de steden een verdrag waarin de onderlinge afspraken stonden.
Mariabeeld en tekst Hertogin van Brabant

Politiek

Het leven van Johanna van Brabant stond in het teken van politiek. Haar geslacht veroorzaakte meerdere gewapende conflicten, maar Johanna heeft zich er niet van laten weerhouden om haar rol als hertogin uit te voeren.

Op meerdere momenten tijdens de geschiedenis is teruggegrepen op de Blijde Inkomste om het grondgebied van Brabant intact te houden. Ze heeft een enorme invloed gehad op de toekomst van Brabant, zelfs na haar dood.

Bronnen: Wikipedia en Brabants erfgoed.

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant