Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

Oude Stadhuis

stadhuisoudAl in de 13e eeuw moet Grave een stadhuis gehad hebben. In de 16e eeuw wordt het bestaande stadhuis flink uitgebreid en rond 1650 heeft het de vorm zoals het nu is.

 

Bordertrap

Het heeft bij de uitbreiding een monumentale bordertrap en twee dakkapellen gekregen.
Rond 1870 is het stadhuis sterk in verval geraakt. De drie huizen die voor het stadhuis waren samengetrokken krijgen een pleisterlaag en zo vormt het geheel nu meer een eenheid.

 

Nieuwbouw

In 1938 voldoet het niet meer en er komen plannen voor een nieuw te bouwen stadhuis op die plek. Maar dan volgt de oorlog en zijn er andere zorgen.
Pas in 1956 komen er vervolgplannen, echter dan heeft monumentenzorg zijn kans schoon gezien. Van nieuwbouw op die plek kan geen sprake meer zijn. Architect C. Pouderoyen verwerft de opdracht past de bestaande plannen aan en verbouwt het stadhuis naar een prent uit 1866.

Bron: https://www.entoen.nu/nl/noord-brabant/grave

aanbouwtoren

 

Vleugel

In 1969 wordt gestart met een nieuwe vleugel en een klokketoren. Het geheel wordt met een verbindingsgang bereikbaar gemaakt.

Er is niet veel te vinden over die nieuwe vleugel. Bijgaande foto toont in ieder geval een bijgebouwd deel in de buurt van het oude stadhuis en heeft een klokketoren.

Na de laatste nieuwbouw aan de Arnoud van Gelderweg is dit deel in 2011 afgebroken om plaats te maken voor appartementen, winkels en een parkeerterrein. De stadhuistoren is blijven staan.

torennieuw-2

 

 

 

 

Stadhuistoren

De stadhuistoren werd in 2016 gerenoveerd. Het carillon – geschenk van de Graafse bevolking – wordt teruggeplaatst en de toren wordt voor het publiek opengesteld.

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant