Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

De Maasmuur

De muur aan de Maas is voor een groot deel intact gebleven. Evenals de muren langs de oude haven.

maasmuu-3

In de muur zijn enkele rondingen te zijn. Op de voorste op bijgaande foto zijn twee kanonnen geplaatst.

Ik heb begrepen dat hiermee werd gewaarschuwd als de Beerse Overlaat over dreigde te gaan.
De tweede rondingen is in op de plek waar Halfbastion Blauwkop moet hebben gestaan. Mogelijk was die ronding er een onderdeel van.

maaspoortreplica

 

 

 

De Maaspoort

De Maaspoort is helaas verloren gegaan. Op deze foto zie je de replica hiervan. Zoals te zien is op oude prenten was de plek van de Maaspoort in de buurt van het Halfbastion Bekaf en oorspronkelijk dus meer naar het westen.

Een deel van de muur en de plek van de Maaspoort moesten mogelijk plaats maken voor de scheepswerf.

 

oudehaven

 

 

De Oude Haven

De Oude Haven was vroeger de uitmonding van de Raam. Deze werd als haven gebruikt door de scheepvaart. Momenteel is het vooral de inlaat van water boven de stuw.

Met deze inlaat en met de stuw van Het Gemaal van Sasse wordt het water in de Raam op peil gehouden en daarmee de Hertogswetering.

 

 

Maaszicht

Het zicht op de Maas is hier schitterend en het is elke dag weer anders. Ik zie het bijna elke dag.

 

maaspoort

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant