Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

Historie Grave

Na de moord op Floris de Zwarte in 1131 werd de Burcht in ‘Het Land van Cuijk’ te Cuijk verwoest en werd Herman van Cuijck verbannen.

In het jaar 1138 bouwde hij een nieuwe Burcht op een zandrug een stukje stroomafwaarts van de Maas. Het stadje dat er omheen ontstond werd Grave en het kreeg in 1233 stadsrechten. 

Grave kende drie toegangspoorten, t.w.: De Brugpoort, de Hampoort en de Maaspoort. Via de Maaspoort kon men naar Fort Coehoorn aan de overzijde van de Maas en vervolgens had je toegang tot Gelre.

driebruggen-2

Vestingwerken Grave

De vestingwerken waren opgebouwd uit muren, waterpartijen, bruggen, ravelijnen, poorten en bastions.
Grave kende de Bastions: Hartenaas, Kasteele en Oranje en bij de muur langs de Maas de halfbastions Bekaf en Blauwkop.

Om de stad binnen te komen diende je een drietal bruggen te passeren, t.w. een brug over het omringende water (de Raam),  een brug naar een Ravelijn – een ravelijn is een meestal driehoekig verdedigingsgebied bij een vesting net even buiten de eigenlijke vesting – en een ophaalbrug naar de stadspoort.

De stad viel wisselend onder Brabant en Gelderland, afhankelijk van de veroveraar, maar in 1432 werd Arnold van Egmond, Hertog van Gelre, Heer van Grave.

Belegeringen Grave

Grave was een kleine maar sterke vestingstad. Het in bezit hebben van de stad was belangrijk omdat men vanuit Grave het hertogdom Gelre kon binnenvallen. Daarnaast beheerste men de Maas. Grave heeft in de loop der jaren veel belegeringen gekend en is de meest belegerde stad van Nederland.
Er is dan ook slechts een gering deel van de vestingwerken bewaard gebleven (zie: Belegeringen Grave).

Burcht Grave

Na de  herovering van Grave in 1674 was er veel schade aan de Burcht. De vestingwerken werden vervolgens gemoderniseerd onder Menno van Coehoorn, maar het Kasteel was onherstelbaar beschadigd en werd gesloopt.

Omdat er van verdere belegeringen geen sprake meer was, werden in 1876 de vestingen geslecht. In 1892 volgde het vertrek van het garnizoen.

Grave kreeg daarna in 1938 weer een kazerne. De kazerne is er nog, maar de functie als legerplaats werd in 1997 opgeheven. Momenteel is het opvang voor asielzoekers.

Anna van Buren bezoekt Grave

Grave heeft veel last gehad van de Beerse Overlaat. Het water stroomde tussen Katwijk en Linsen (Gemeente Beers) bij hoogwater over een verlaagd dijkvak, waarna het over land naar Den Bosch stroomde. Grave raakte dan geïsoleerd.
Voor meer zie: Bommeltje.nl
 


 

Historisch Grave

Deze laatste herovering in 1674 door de Staatsen wordt in het eerste weekend van april herdacht.

Het spektakel ‘Historisch Grave’ vindt in 2018 plaats op 7 en 8 april.
Zie film over Historisch Grave: https://www.youtube.com/watch?v=xvQU96J3lxY
En een filmpje van het eerste schot met een slingerkatapult.

Zo zag Grave er uit in 1898:

Grave in 1998

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant