Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Velp

Velp behoorde tot de Gemeente Grave en nu dus tot de Gemeente Land van Cuijk. Het bestaat uit een oud en een nieuw deel. In plaats van Velp wordt dan ook meestal gesproken over Oud-Velp en Nieuw-Velp.

Oud-Velp

Oud-Velp kent evenals Grave een rijke historie. In Wikipedia vind ik dat Velp al voor komt op een vroegmiddeleeuwse goederenlijst. Het viel aanvankelijk onder het Land van Herpen, later het Land van Ravenstein.

Al van verre vallen de drie torentjes op van wat nu ‘de Drie-eenheid’ wordt genoemd: de Sint Vincensiuskerk, het Emmaüsklooster en het Kasteelklooster Bronckhorst.

Sint-Vincensiuskerk

De kerk van Velp bestond vermoedelijk al in de 10e eeuw.
vincentiuskerk
In 1602 werd Grave door de Staatsen onder prins Maurits ingenomen. Vanaf dat moment was het geen enkele priester toegestaan om de straten van de stad te betreden.
De grote St. Elisabethkerk was voor de katholieken gesloten en pastoor Hunselman werd buiten de wallen gezet. Hij vestigde zich in Velp, dat deel uitmaakte van het vrije Land van Ravenstein waar Duitse vorstenhuizen regeerden.
Het uitoefenen van de katholieke godsdienst was hier wel toegestaan. Zo kon hij zijn werkzaamheden voor de Graafse parochianen voortzetten in het oude Velpse parochiekerkje.

Het kerkje is eigendom van de Gemeente Grave. Momenteel wordt er kunst getoond (elke zondag open) en worden er soms concerten gehouden. Zie: Kunst in het kerkje.

Emmaüsklooster

Ten westen van de kerk bevindt zich het Emmaüsklooster van de paters Kapucijnen. Het is het oudste Kapucijnenklooster in Nederland.

Het Kapucijnenklooster tijdens een overstroming.

Het Emmaüsklooster wordt momenteel gebruikt voor cursussen, trainingen, meditatie etc. Naast het Klooster is in 1997 een gastenverblijf, het Clarahuis, gebouwd. Hierin bevinden zich een grote groepsruimte voor cursussen en trainingen, een meditatiezolder en 12 slaapkamers. Lees meer ..

Kasteelklooster Bronckhorst

Ten oosten van de Vincensiuskerk staat het klooster van de Redemptoristinnen.
kasteelbronckhorst

Een afbeelding van het Kasteelklooster Bronckhorst, vanuit de tuin gezien. 

In 1990 verlieten de laatste 9 zusters het klooster en het heeft nu een wooonbestemming.
Lees meer ..

Het Vincensiuskerkje, het Emmaüsklooster en het Kasteelklooster Bronckhorst wordt samen wel de drie-eenheid genoemd. Pareltjes in de Gemeente Grave, met een rijke geschiedenis.
Van belang om te behouden en daar worden plannen voor ontwikkeld. De provincie heeft daartoe 1,5 miljoen beschikbaar gesteld en Gemeente Grave 1 miljoen. Daarnaast dragen ook de eigenaars hun steentje bij.

Zie film op YouTube.

Nieuw-Velp

Nieuw-Velp is ontstaan aan de voormalige rijksweg Nijmegen-Den Bosch. Er zijn woningen gebouwd nabij het zich destijds aldaar bevindende Jezuïetenklooster Mariëndaal, gebouwd in 1860.

Na enige jaren onder de naam “De Binckhof”, een instelling voor verstandelijk gehandicapten te zijn geweest, is dit in 2010-2012 gerestaureerd en omgebouwd tot appartementencomplex.

Een deel van het gebouw is ingericht als zorghotel.

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant