Om nieuwe opties uit te proberen
  • A  A  A  A  

Pater

Meer takken

De familie Pater kent meerdere takken. Zo is er een tijdje geleden veel te doen geweest over een in 1789 gestorven Neeltje Pater. Zij was schatrijk en kinderloos.
In haar testament stond de volgende zin: “Zij die bevonden zullen worden erfgenaam te zijn” en dat leidde tot een twee eeuwen durende jacht op verwantschap en dus erven.

Deze Neeltje Pater kwam uit Broek in Waterland. Zij zou zes miljoen gulden hebben gestort op rekening van de Bank of England en is kort daarna overleden. Die zes miljoen was inmiddels flink aangegroeid en dus was het de moeite om uit te zoeken of er iets te erven viel.

En hoewel de naam Neeltje er ook veelvuldig voorkomt, is onze tak afkomstig uit de omgeving Scherpenzeel, Woudenberg, Amerongen en in latere tijd deels verhuisd naar Barneveld.

Een familiefoto bij het huwelijk van Kors en Tini (mijn Janny, voorste rij 3e van rechts)

Pages: 1 2 3 4

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant