Om te leren en bij te blijven
  • A  A  A  A  

De Boer

Generatie VI: (Ouders Sane de Boer)

Befke Harmens de Jong

geboren op 15-3-1822 te Wonseradeel

overleden op 6-01-1905 te Workum

Beroep: Dienstbaar (1844)

Gehuwd op 04-05-1844 te Wonseradeel met:

Gerrit Jacobs (de Boer)

geboren op 05-04-1809 te Pingjum (Fr.)

overleden op 22-02-1873 te Wonseradeel

Beroep: Bouwknecht (1844)

Generatie VI: (Ouders Frouke de Vlugt)

Sjoukje Lieuwes Cusveller (Cusviller)

geboren op 25-10-1835 te Stavoren

overleden op 24-03-1873 te Hemelumer Oldeferd

Gehuwd op 14-05-1857 te Stavoren met:

Hendrik Luitjens de Vlugt (Vlucht)

geboren op 04-05-1831 te Hemelumer Oldeferd

overleden op 28-12-1917 te Gaasterland

Generatie VI: (Ouders Sane de Boer)

Befke Harmens de Jong

geboren op 15-3-1822 te Wonseradeel

overleden op 6-01-1905 te Workum

Beroep: Dienstbaar (1844)

Gehuwd op 04-05-1844 te Wonseradeel met:

Gerrit Jacobs (de Boer)

geboren op 05-04-1809 te Pingjum (Fr.)

overleden op 22-02-1873 te Wonseradeel

Beroep: Bouwknecht (1844)

Generatie VI: (Ouders Befke Harmens de Jong)

Gatske (Gatsche) Wijbes (Siebes, Sijbes ….) Visser (Visman)

geboren circa 1784 te …..

overleden op 19-09-1838 te Wonseradeel

Gehuwd op 18-05-1806 te Workum met:

 

Harmen Everts de Jong

geboren op 28-09-1785 te Ferwoude

overleden op 19-05-1845 te Wonseradeel

Generatie VI: (Ouders Gerrit Jacobs de Boer – 1809)

Antje Klazes (Boersma)

geboren op 16-10-1778 te Dronrijp

overleden op 13-04-1840 te Wonseradeel

Gehuwd op 30-08-1807 te Makkum:

Jacob Gerrits (de Boer)

geboren op 11-09-1786 te Wonseradeel

overleden op 19-11-1847 te Wonseradeel

In 1811 neemt Jacob Gerrits te Makkum de achternaam ‘de Boer’ aan.

Generatie VI: (Ouders Sjoukje Lieuwes Cusveller)

Fraukje (Frouke)Geerts Kru(i)ger

geboren 09-02-1803 te Stavoren

overleden op 17-07-1863 te Stavoren

Gehuwd op 28-01-1826 te Hemelumer Oldeferd met:

Lieuwe Johannes Cusveller (Cusviller)

geboren op 08-02-1802 te Stavoren

overleden op 19-05-1877 te Stavoren

Gehuwd(2):

Hinke Jans Koevoet op 17-08-1865

Generatie VI: (Ouders Hendrik Luitjens de Vlugt)

Popkje Berends de Jong

geboren ca 1799 te Warns

overleden op 29-10-1863 te Hemelumer Oldeferd

Gehuwd op 01-05-1823 te Hemelumer Oldeferd met:

Luitjen (Luitzen) Jacobs de Vlugt

geboren ca 1797 te Langweer

overleden op 11-02-1871 te Hemelumer Oldeferd

Pages: 1 2 3 4 5

Nieuws

Bedrijven die het alleen gaat om geld verdienen hebben geen bestaansrecht.

Zie: Artikel overgenomen uit De Volkskrant


Copyright © 2014. All Rights Reserved.